Danh sách kênh truyền hình FPT Play

Truyền hình FPT Play - Xem hơn 200 kênh đặc sắc

Truyền hình FPT Play cung cấp da dạng các nhóm kênh từ miễn phí đến có phí. Với các kênh truyền hình cáp trong nước và quốc tế đa dạng. Đặc biệt hỗ trợ nhóm kênh HBO GO và Nhóm kênh truyền hình K+

Cập nhật danh sách kênh trên truyền hình FPT Play mới nhất

Bảng kênh của truyền hình FPT

Nhóm kênh miễn phí trên truyền hình FPT Play

Danh sách các kênh truyền hình miễn phí trên FPT Play

Nhóm kênh Gia đình

Nhóm kênh gia đình

Nhóm kênh Quốc tế

 Nhóm kênh quốc tế đặc sắc trên truyền hình fPT

Nhóm kênh HBO GO

Nhóm kênh HBO trên truyền hình FPT Play

Nhóm kênh truyền hình K+

Nhóm kênh truyền hình K+ trên FPT Play

Các gói kênh trên truyền hình FPT Play

 Gói cước   Giá cước   Mô tả dịch vụ
 FPT Play MAX  88.000 vnđ/tháng   Xem được các kênh truyền hình miễn phí và gói gia đình
 FPT Play VIP  120.000 vnđ/tháng   Ngoài các dịch vụ có trong gói MAX cộng thêm gói kênh HBO GO
 SPORT  360.000 vnđ/năm   Xem được các giải thể thao trên FPT Play và Gói kênh miễn phí
 Gói kênh K+  140.000 vnđ/tháng  Xem được 4 kênh K+ gồm: K+1 , K+NS, K+PC, K+PM và các kênh theo gói cước MAX / VIP